Biblia

1
Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
2
Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3
Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4
Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5
Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
6
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
7
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
8
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a pusztában:
9
Ahol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
10
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
11
Akiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.