Biblia

1
Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.
2
Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
3
Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.
4
Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5
És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
6
Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7
És táncolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.