Biblia

1
Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!
2
Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, aki bízik benned.
3
Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!
4
Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.
5
Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.
6
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!
7
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
8
Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
9
Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.
10
Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!
11
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.
12
Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
13
Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
14
Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, akik meg sem gondolnak téged.
15
De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
16
Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát!
17
Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, amikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.