Biblia

1
Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.
2
Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat.
3
Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.
4
Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.
5
Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!
6
Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod?
7
Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?
8
Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
9
Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.
10
Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.
11
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
12
Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.
13
Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.
14
Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján.