Biblia

1
Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
2
Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.
3
Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
4
Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
5
Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
6
Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett.
7
A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
8
Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orcád előtt, mikor haragszol?
9
Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
10
Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
11
Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.
12
Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, akik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
13
Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.