Biblia

1
Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
2
Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
3
Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
4
Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
5
Féljenek téged, amíg a nap áll és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.
6
Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet.
7
Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold.
8
És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.
9
Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
10
Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
11
Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
12
Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, akinek nincs segítője.
13
Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;
14
Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.
15
És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.
16
Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
17
Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.
18
Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!
19
Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
20
Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.