Biblia

1
Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
2
Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
3
Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
4
Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
5
Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
6
Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
7
Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
8
Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
9
Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
10
Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
11
Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
12
Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
13
Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
14
A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.