Biblia

1
A Kóráh fiainak zsoltáréneke.
2
Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén.
3
Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.
4
Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.
5
Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen.
6
Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.
7
Rémület fogta el ott őket, fájdalom, amilyen a szülőasszonyé;
8
A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.
9
Amiként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela.
10
A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.
11
Amilyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.
12
Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.
13
Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.
14
Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek:
15
Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!