Biblia

1
Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2
Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6
Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Szela.
7
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8
Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.