Biblia

1
Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
2
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
3
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
4
Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
5
Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
6
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.