Biblia

1
Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.
2
A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
5
Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat;
6
Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden főt.
7
Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét.