Biblia

1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18
Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19
Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!