Biblia

1
Dávid zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram!
2
Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban.
3
Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.
4
A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek.
5
Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem.
6
Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.
7
Nem lakozik az én házamban, aki csalárdságot mível; aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt.
8
Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.