Biblia

1
Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
2
Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
3
Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
4
Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
5
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
6
Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
7
A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
8
Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
9
Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
10
Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
11
Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
12
Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
13
Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
14
A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
15
Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
16
Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
17
Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.
18
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
19
Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
20
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
21
Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
22
Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.
23
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
24
Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
25
A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
26
Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
27
Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.