Biblia

1
Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség.
2
Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.
3
Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vessző a bolondok hátának.
4
Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos;
5
Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt.
6
Aki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved.
7
Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.
8
Mint aki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, aki a bolondnak tisztességet tesz.
9
Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába.
10
Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel.
11
Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát.
12
Láttál-é oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint afelől!
13
Azt mondja a rest: ordító oroszlán van az úton! oroszlán van az utcákon!
14
Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában.
15
Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni.
16
Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ád.
17
Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti.
18
Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz,
19
Olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam!
20
Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás.
21
Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujtására.
22
A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét.
23
Mint a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett.
24
Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.
25
Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.
26
Elfedeztethetik a gyűlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben.
27
Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
28
A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.