Biblia

1
Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
2
Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
3
Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
4
Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
5
Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
6
Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
7
Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid.
8
Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
9
A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
10
Hogy ne gyalázzon téged, aki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
11
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
12
Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
13
Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, akik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
14
Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékkal.
15
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
16
Ha mézet találsz, egyél amennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
17
Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
18
Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
19
Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
20
Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón: olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
21
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
22
Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
23
Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
24
Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
25
Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
26
Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik.
27
Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
28
Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!