Biblia

1
A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.
2
Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
3
A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.
4
Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
5
Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
6
Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
7
Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
8
Jobb, akit kevésre tartanak, és szolgája van, mint aki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
9
Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
10
Aki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; aki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
11
Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.
12
Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
13
Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
14
A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de aki tanácscsal él, bölcs az.
15
A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
16
Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
17
Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
18
Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
19
Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
20
Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
21
Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
22
Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
23
A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
24
A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
25
Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
26
Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
27
Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.