Biblia

1
Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
2
Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
3
Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
4
Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
5
A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
6
Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.
7
Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
8
Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.
9
Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
10
Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.
11
Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.
12
Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.
13
A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.
14
Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.
15
Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
16
A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
17
Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.
18
Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.
19
Aki őszinte az igazságban, az életére -, aki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt.
20
Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, akik az ő útjokban tökéletesek.
21
Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.
22
Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.
23
Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
24
Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
25
A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül.
26
Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, aki eladja, áldás van.
27
Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
28
Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.
29
Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
30
Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.
31
Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!
32
Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.