Biblia

1
Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
2
Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, amely napon teremtetének.
3
Élt vala pedig Ádám száz harminc esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
4
És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
5
És lőn Ádám egész életének ideje kilencszáz harminc esztendő; és meghala.
6
Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
7
És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
8
És lőn Séth egész életének ideje kilencszáz tizenkét esztendő; és meghala.
9
Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt.
10
És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
11
És lőn Énós egész életének ideje kilencszáz öt esztendő; és meghala.
12
Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
13
És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
14
És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáz tíz esztendő; és meghala.
15
Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
16
És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolcszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
17
És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolcszáz kilencvenöt esztendő; és meghala.
18
Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.
19
És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
20
És lőn Járed egész életének ideje kilencszáz hatvankét esztendő; és meghala.
21
Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
22
És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
23
És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
24
És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
25
Éle pedig Methusélah száz nyolcvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.
26
És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolcvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
27
És lőn Methusélah egész életének ideje kilencszáz hatvankilenc esztendő; és meghala.
28
Éle pedig Lámekh száz nyolcvankét esztendőt, és nemze fiat.
29
És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
30
És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilencvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
31
És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
32
És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.