Biblia

1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2
Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.
3
És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
4
Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
5
És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
6
Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.
7
A mosdómedencét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
8
Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
9
Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt ami benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.
10
Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
11
A mosdómedencét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
12
Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.
13
És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
14
Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;
15
És kend fel őket, amint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
16
És egészen úgy cselekedék Mózes, amint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
17
Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
18
Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.
19
Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
20
És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
21
Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
22
Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.
23
És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
24
És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
25
És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
26
Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.
27
És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
28
A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
29
Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
30
A mosdómedencét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
31
És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
32
Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
33
Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.
34
És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
35
És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
36
És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
37
Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
38
Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.