Biblia

1
Ezek a Dávid fiai, akik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
2
Harmadik Absolon, aki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
3
Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.
4
E hat fia születék néki Hebronban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodék.
5
Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
6
És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
7
Nógah, Néfeg és Jáfia.
8
És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilencen.
9
Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
10
Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
11
Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
12
Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
13
Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
14
Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
15
Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
16
Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
17
Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
18
És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
19
Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
20
És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.
21
Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
22
És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
23
Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
24
Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.